वेळेवर आहार घ्या, जंकफूड टाळा, व्यायाम करा आणि मधुमेह टाळा – डॉ. व्यंकटेश शिवणे
वेळेवर आहार घ्या, जंकफूड खाणे टाळा, नियमित व्यायाम करा आणि मधुमेह टाळा